top of page

Oasis Pujian

Dupa puji-pujian untuk memuji & membesarkan keindahan dari nama-nama Nya yang besar & agung (Mzm 34: 4, 69:31, 103:1-2, Wahyu 5:12)

13. 10 Makna Penting dari Yesus

12. Keharuman Dari Mengucap Syukur

11. Embun Rahmat-Nya yang Lembut

10. Batu dari Semua Kenyamanan

09. Pujian Peperangan

08. 7 Berkat-Berkat dari Abraham

07. Jalan Kemenangan

06. Keistimewaan daripada Pujian

05. Ke 7 Pilar Kasih Karunia

04. 7 Tanda-Tanda Daripada Kesalehan

03. Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu

02. 10 Makna Penting dari Yesus

01. Keunggulan Kebaikan Kebajikan-nya

bottom of page