top of page

Video Khotbah

Pewahyuan & pengertian yang diuraikan secara alkitabiah mengenai kebenaran kitab suci

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (6)

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (5)

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (4)

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (3)

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (2)

Keikutsertaan Daripada Pikiran Sehat Sosphronismos (1)

Sikap Dalam Peperangan

Berjalan Dengan Tuhan

The Daleth (Pintu) of Chayah

Percepatan Chayah Ilahi

2 Jenis Minyak Sabda

Minyak Cadangan Berlipat Ganda

9 Jerat Daripada Tuduhan

Perspektif Iman Dari Keselamatan
Lengkap Kita Yang Sempurna

Jalan Dari Seorang Pemenang Yang Perkasa

Langkah-langkah Kaki dari Pengejaran Sepenuh Hati

Misteri Jam 3

Mempertahankan Fonasi Vital
Tertinggi Dari Damai Sejahtera

10 Berkat dari Perjanjian Baru

4 Pilar Kebenaran Yang Mulia dari Keselamatan

Bagaimana Berjalan di dalam Pengurapan Hadirat Roh Kudus

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (Part 6)

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (5)

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (4)

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (3)

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (2)

Penudung Layk Kita Yang Tidak Terkalahkan (1)

Tanda Seorang Kristen Sejati

Pengejaran dan Pengembangan Keunggulan Moral

bottom of page